Water in koelingssystemen en airco's - BWT Best Water Technology 
Water in koelingssystemen en airco'sBWT biedt u de perfecte oplossing voor een effectieve
zuivering van water in koelingssystemen en airco's.

Water in koelingssystemen en airco's

Gesloten circuits (bijvoorbeeld koudwatercirculatie in luchtbehandelingssystemen)

 

Over het algemeen is onthard of ontzout water geschikt als vulwater als er corrosiebestendig leidingmateriaal (bijvoorbeeld kunststof) wordt gebruikt en bij enkelvoudige vullingen. Mogelijk is zuivering van het vulwater echter nodig, afhankelijk van de waterkwaliteit en de werkingsomstandigheden.

 

Open re-coolingsystemen (alle systemen met koeltorens)
Doordat er in koeltorens alleen zuiver water verdampt, neemt het zoutgehalte in het circulatiewater constant toe. Een overmatig zoutgehalte kan leiden tot verkalking en corrosie in de koeltoren en de waterleidingen in de circulatie. Ook kan het systeem ontregeld raken als gevolg van algvorming en stofdeeltjes. Om deze reden is waterzuivering vrijwel altijd noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de koeltoren zuinig en betrouwbaar functioneert.

 

De VDI 3803-norm schrijft voor dat de kwaliteit van het circulatiewater geschikt dient te zijn voor de materialen die in het koelcircuit zijn verwerkt. De drempelwaarden staan in de tabel hieronder aangegeven:

 

Aanbevolen drempelwaarden voor de kwaliteit van het circulatiewater in re-coolingsystemen

 

Materialen die in contact komen met het water in de koeltoren  Conductiviteit  Calciumgehalte  Chloorgehalte  Sulfaatgehalte
    Ca Cl  SO4
  µS/cm mg/l  mg/l mg/l
Staal en non-ferro metalen < 2200 > 20 < 200 < 325
Staal en gecoate metalen < 2500 > 20 < 250 < 400
Kunststof en roestvrij staal < 3000   < 400

< 600

 

Het circulatiewater dient zo helder en kleurloos mogelijk te zijn en mag geen sediment bevatten. De carbonaathardheid dient < 4° dH te zijn, bij een stabilisatie van de chemische hardheid van < 20° dH. Ook dient er regelmatig een biocide te worden toegevoegd met een kiemgetal van > 100.000/ml.

 

Indien de drempelwaarden hierboven niet in acht worden genomen, kunnen de volgende storingen optreden: 

  • Verslechtering van de warmte- of koudeoverdracht 
  • Stijging in drukverlies door plaatselijke vernauwing 
  • Verstoppingen in uitlaatstukken, kleppen en koelingsleidingen

 

Dit kan leiden tot: 

  • Hoger energie- en waterverbruik 
  • Storingen en onderbreking in de productie 
  • Meer onderhoudswerkzaamheden 
  • Zware beschadiging aan systeemonderdelen

 

Water in airco's (bijvoorbeeld in luchtbevochtigers en aircosystemen) 

Doordat de mens een bepaald minimum aan luchtvochtigheid nodig heeft, wordt in vele gebouwen gebruik gemaakt van luchtbevochtigers in de aircosystemen. Onvoldoende of slecht geïmplementeerde luchtvochtigheid vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid en het comfort van de bewoners in het gebouw. Hygiënische overwegingen spelen een belangrijke rol bij het plannen en het gebruik van luchtbevochtigers, waarbij in de VDI 6022-norm waardevolle aanbevelingen worden gedaan.

 

Bij luchtbevochtiging is er sprake van diverse processen. Bij elk proces is het van cruciaal belang dat het bevochtigingswater correct gezuiverd wordt. Om hiervoor te zorgen, worden omgekeerde-osmosesystemen voor het ontzouten van drinkwater steeds populairder; in sommige gevallen worden deze zelfs al meegeleverd bij desinfectiesystemen.

 

Wij bieden u technische ondersteuning - vanaf de projectplanning voor betrouwbare en kostenefficiënte systemen tot aan het regelmatige onderhoud van de geïnstalleerde systemen. 


Veiligheidsfiches

Koelwater

Voornaam* 
Naam* 
E-Mail *
Telefoon *
Uw bericht *
Gelieve alle verplichte velden in te vullen

Airco

Voornaam* 
Naam* 
E-Mail *
Telefoon *
Uw bericht *
Gelieve alle verplichte velden in te vullen