Boiler water - BWT Best Water Technology 
Waterzuivering in de BWT-boilerVoor maximale veiligheid tijdens het werkingsproces
in stoom- en warmwaterboilers.

Boiler water

Er zijn andere normen en reglementen van toepassing op stoomketels en warmwaterboilers met een vloeitemperatuur van boven de 100°C. Hieraan dient te worden voldaan tijdens het plannen van boilerwaterbehandeling. De gebruiksveiligheid in het gehele station dient te worden gegarandeerd met behulp van een effectieve waterzuivering in de boiler. Deze norm wordt gereguleerd door het reglement dat van toepassing is op de installatie en het gebruik van stoomketels ('ABV').

 

Storingen kunnen ook het gevolg zijn van onjuist of slecht geplande waterzuiveringssystemen, als gevolg van:

 

 • afzetting door hitteaccumulatie (energieverlies, overbelasting door warmte en schade aan de onderdelen van de boiler) 
 • corrosie (slechte gebruiksgereedheid, afnemende waarde en hoge reparatiekosten) 
 • de stijgende doorlopende kosten als gevolg van het waterverlies door hoge ontzoutingsgehalten.

 

Al naargelang de boilercapaciteit, de kwaliteit van het onbehandeld water en de kwaliteitseisen aan het water kunnen wij u de beste processen bieden voor het volgende:

 

 • Ontharding 
 • Diverse ionenuitwisselingsprocedures
 • Ontzouting met behulp van omgekeerde osmose
 • Elektrodeïonisatie
 • Ontgassen
 • Het doseren van correctieve fosfaten, zuurstofbindende stoffen en remstoffen

 

Het staat buiten kijf dat BWT voor zijn klanten de relevante, economische factoren in het oog houdt:

 

 • Wettelijke beginselen (ABV, AEV) 
 • Operationele parameters/ vereisten voor de fabrikant van de boiler
 • Energiekosten 
 • Kosten van zoet water 
 • Kosten van afvalwater