Legionella - BWT Best Water Technology 

Legionella

Het verborgen gevaar

 

Legionella bacteriën kunnen in elk drinkwater aanwezig zijn, omdat drinkwater niet steriel is. Legionella overleeft in water met een temperatuur beneden 20° C, maar vermenigvuldigt zich dan niet. Infectie bij mensen ontstaat wanneer waterdruppels met Legionella geïnhaleerd worden of wanneer water met Legionella in uw luchtpijp of longen terecht komt. Hier vindt u meer informatie; waar het vandaan komt, wie er voor op moet passen en hoe u zich hiertegen kunt beveiligen.

 

BWT levert de volgende oplossingen voor het desinfecteren van drinkwater:

 
BWT Disinfection
BWT - Desinfectie

 

Wat is Legionella?

Er bestaan meer dan 40 verschillende types Legionella bacterie en er zijn meer dan 60 serologisch verschillende groepen vastgesteld. Legionella pneumophila serogroep 1 is het meest verantwoordelijk voor menselijke infectie.

 

Er zijn twee typen ziekte:

 • Veteranenziekte of Legionellose is een zware vorm van longontsteking die, wanneer ze op tijd behandeld wordt, een sterfte kans van 20%, wanneer ze niet op tijd behandeld wordt, kan dit oplopen naar 80% ....

 • Pontiac fever (een lichte vorm van legionella) heeft symptomen gelijk aan de griep en behoeft geen specifieke behandeling of ziekenhuis opname.

 

Waar ontstaat Legionella?

Omdat drinkwater niet steriel is, kan Legionella in elke vrom van drinkwater of leidingwater voorkomen.

 

Omstandigheden voor voortplanting:

 • Water temperaturen van 20°C - 50°C en een pH waarde van 5.0 - 8.5, de optimale temperatuur voor de voortplanting ligt tussen de 35°C en 45°C.

 • Biofilm in leidingwerk: Legionella bacteriën worden opgenomen in de biofilm en planten zich daar voort. Andere micro organismen in de biofilm vormen een welkome voedingsbodem voor de Legionella.

 • Aanwezigheid van voedingsstoffen zoals de hardheidscomponenten Ca2+, Mg2+, ijzerdeeltjes (resultaat van corrosie) en organische stoffen zoals amino zuren (cysteïne).

 • Warm of heet water installaties vormen een bijzonder risico.

 

Wie loopt gevaar?

In principe kan iedereen met Legionella geïnfecteerd worden, de volgende groepen lopen een hoger risico:

 

 • Mensen gevoelig voor stress

 • Mensen die veel reizen

 • Mensen ouder dan 50 jaar

 • Zieke mensen, in het bijzonder Hiv-geïnfecteerden, mensen die orgaan transplantaties of chemotherapie hebben ondergaan

 • Zware rokers

 • Mensen die veel alcohol nuttigen

 • Mensen met chronische longaandoeningen

 

Hoe kan besmetting worden voorkomen?

Met de constructie, het gebruik en de procedures moet tijdens planning, implementatie, gebruik en onderhoud van het drinkwater systeem rekening worden gehouden om de groei van legionella bacteriën te voorkomen. Dit betekent dat rekening gehouden dient te worden met de kwaliteit van het inkomende water, de installatie zelf, het gebruik en het onderhoud van de waterbehandeling installatie zodat de installatie verschoond blijft van corrosie, kalkafzetting dichtslibbing.

 

BWT levert een schala aan waterbehandeling producten en processen om de Legionella te beheersen en te voorkomen:

 

 • Bescherming tegen deeltjes
  Filteren van het drink water is standaard en bovendien noodzakelijk om de voortplanting van Legionella te voorkomen. Men voorkomt hiermee tevens het dichtslibben van boilers of leidingwerk eventuele putcorrosie.

 

 • Bescherming tegen kalkafzetting
  Kalkafzetting kan leiden tot verhoogde ruwheid van het oppervlak binnen in het leidingwerk waarop biofilm gaat groeien en waar de Legionella bacterie zich kan vermenigvuldigen. Legionella heeft calcium en magnesium ionen nodig als voeding. Bescherming tegen kalkafzetting is daarmee tevens bescherming tegen biofilm en bescherming tegen Legionella

 

 • Corrosie preventie
  Corrosie kan leiden tot afname van de zuiverheid van het drinkwater, het verhoogt tevens de ruwheid van de oppervlakte van het leidingwerk waardoor biofilm kan ontstaan. De ijzerdeeltjes die ontstaan door corrosie zijn tevens een goede voedingsbodem voor Legionella. Doseren van additieven die corrosie voorkomen, voorkomen de afzetting van deeltjes en kalkzetting, waardoor de groei van Legionella beperkt wordt.

Legionellapreventie

Voornaam* 
Naam* 
E-Mail *
Telefoon *
Uw bericht *
Gelieve alle verplichte velden in te vullen