Verwarmingswater - BWT Best Water Technology 
BWT - verwarmingswaterzuiveringVoor een efficiënte en veilige werking van verwarmingssystemen.

Verwarmingswater

In Oostenrijk is de ÖNORM H 5195-norm van toepassing op gesloten verwarmingssystemen met een maximale vloeitemperatuur van 100 °C. Het doel van de zuivering van verwarmingswater is het voorkomen van schade door corrosie en verkalking in gesloten warmwaterverwarmingssystemen. Corrosie in verwarmingssystemen hangt af van de materiaaleigenschappen en de warmtegeleidende vloeistof (het verwarmingswater), de planning en inbouw van de installatie, de behandeling van de materialen en de gebruiksomstandigheden. De mate van corrosie in een verwarmingssysteem wordt door al deze factoren bepaald.

 

  

 

BWT biedt de volgende lijn basisproducten voor verwarmingswaterzuivering (in overeenstemming met de norm ÖNORM H 5195-1):

 

  • Hoogwaardige spoelapparaten voor combinatiespoelingen van lucht/ water in het verwarmingssysteem vóór de eerste vulling 
  • Microfilters (filtermaas <25 µm) voor het filteren van de spoel-, vul- en aanvulwater 
  • Refluxpreventie ter bescherming van het drinkwatersysteem 
  • Wateronthardingssystemen (op basis van ionenuitwisseling) voor het ontharden of ontzouten van het vul- en aanvulwater (conform de ÖNORM H 5195-1-normen) in stationaire of mobiele systemen 
  • Mobiele omgekeerde-osmosesystemen voor het vullen van ontzout water
  • Meetapparaten voor het toevoegen van stoffen voor verwarmingswaterzuivering 
  • Zeven als circulatiefilters voor het filteren van eventuele corrosieproducten 
  • Implementatiemetingen, apparatuurtests, wateranalyse  

Verwarmingswater

Voornaam* 
Naam* 
E-Mail *
Telefoon *
Uw bericht *
Gelieve alle verplichte velden in te vullen