Afvalwaterzuivering - BWT Best Water Technology 
Verantwoord gebruik van waterbronnen

Afvalwaterzuivering

Als gevolg van tientallen jarenlange bevolkingsgroei en industrialisering is de watervervuiling toegenomen en zijn de waterreserves wereldwijd afgenomen. Waterrecycling is daarom een belangrijk punt op de agenda van de internationale hotelbranche geworden. Binnen deze sector is afvalwaterzuivering een van de topprioriteiten. De reden hiervan zijn de steeds strenger wordende wettelijke voorschriften omtrent milieubescherming, met name als het gaat om de beschikbaarheid van onafhankelijke zoetwaterbronnen.

 

Zowel waterrecycling als verantwoord gebruik van waterbronnen zijn van belang voor BWT, hetgeen er toe heeft geleid dat het bedrijf de modernste technologieën heeft ontwikkeld om dit te ondersteunen: 

 

  • Sequence Batch Reactor (discontinue voedingsreactor of SBR) 
  • Membrane Bioreactor (membraanbioreactor of MBR)

 

Deze technologie is voornamelijk gestoeld op biomechanische zuivering, zoals biomembraanfiltratie, wat voor hoteleigenaars een aanzienlijk voordeel oplevert als het gaat om:

 

  • Duurzaam gebruik van waterbronnen 
  • Het niet afhankelijk zijn van zoetwaterbronnen 
  • Bescherming van het milieu