Water - de wereld markt - BWT Best Water Technology 

Water - een wereld markt

De vraag naar water zal blijven stijgen. Intussen neemt de beschikbaarheid van goed drinkwater door verontreiniging, dalend grondwater, opdrogende bronnen en klimaatverandering, af. In de laatste 30 jaar is het waterverbruik in de USA verdrievoudigd, terwijl de bevolking met 50% groeide. Wereldwijde waterconsumptie verdubbelt elke 20 jaar, meer dan twee keer zo snel als de wereldbevolking groeit. Trends laten zien dat in 2025, een derde van de wereldbevolking geen toegang tot schoon drinkwater zal hebben. 

 

De wereldmarkt wordt door Goldman Sachs (2008) geschat op een waarde van

US$ 425 miljard, met een lange termijn groei van 4%-6 %. In industriële markten wordt binnen 5-10 jaar een groei van 3%-5 % (USA & West-Europa) verwacht door een verbeterde water en afvalwater infrastructuur. In de groeimarkten als China en India wordt een groei verwacht van boven de 10%.

 

Door de groeiende onbalans tussen vraag en aanbod, zullen de grootste groei gebieden ontstaan uit high-end water behandeling technologieën:

 

Filtratie/ultrafiltratie – innovaties kunnen hier leiden tot het uitsluiten van chemicaliën uit de waterbehandeling:

 

  • Omgekeerde osmose (membraan technologie)

  • Ontzouten (drinkwater uit zeewater)

  • UV en ozon desinfectie – een kosten effectief alternatief voor desinfectie van drinkwater met chloride

  • Water tests