Het virtuele water - BWT Best Water Technology 
Er zijn alternatieve
energie bronnen.

Maar er is geen
alternatief voor water.

Het virtuele water

De ecologie deskundige Anthony Allan van het London King’s College heeft het concept van het 'virtuele water' bedacht.

 

Om kort te gaan: Hij laat zien hoeveel water in welke vorm dan ook, nodig is om een product te maken.

 

Wanneer men het totale waterverbruik meet, blijkt dat er veel meer water nodig is dan we in eerste instantie dachten.