Waterzuivering voor de voedselbranche en drankenbranche - BWT Best Water Technology 

De voedsel- en drankenbranche

De kwaliteit van onbehandeld water bepaalt de kwaliteit van dranken. Brouwers, fabrikanten van non-alcoholische dranken en bottelaars van mineraalwater dienen aan totaal verschillende eisen te voldoen voor wat betreft de samenstelling van hun basiswater.

 

Alle branches maken gebruik van dezelfde standaarden omtrent hygiënisch en onbesmet water voor productie- of vuldoeleinden. Dit water dient aan de volgende zaken te voldoen:

 

 • Mag geen geur- of smaakbeperkende stoffen bevatten
 • Mag niet troebel zijn 
 • Mag geen invloed hebben op het productieproces 
 • Mag geen corrosie of afzettingen veroorzaken in de componenten van het systeem of in de flesjes

 

Voor iedere soort bron- of beekwater is er een speciaal ontworpen zuiveringsmethode, aangezien deze watersoorten allemaal een andere samenstelling hebben. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat er aan alle kwaliteitsnormen en eisen van de klant wordt voldaan en dat het water dat uiteindelijk afgeleverd wordt aan alle kwaliteitseisen en wensen van de klant voldoet.

  Brouwen met zuiver water
De factoren smaak, uiterlijk, houdbaarheid etc. van alle soorten bier zijn afhankelijk van de specifieke samenstelling van het water dat tijdens het brouwproces gebruikt wordt. In veel gevallen is waterzuivering onmisbaar, omdat het maximale nitraatgehalte in water gebonden is aan aanvullende technische of wettelijke normen. Er bestaan diverse zuiveringsprocessen, afhankelijk van de samenstelling van het onbehandeld water, het soort bier en de wettelijke vereisten.

 

Zuiver water voor de vruchtensappenbranche
Het verdund water dat gebruikt wordt bij de productie van vruchtensappen dient voldoende ontzout te worden om secundaire reacties in het concentraat te voorkomen. Dit kan namelijk leiden tot troebelheid of de aanwezigheid van smaakbeperkende stoffen.

 

Zuiver water voor de frisdrankenbranche
Vaak is de behandeling van vulwater nodig als men frisdranken wil maken die visueel aantrekkelijk zijn en daarbij ook geschikt voor opslag. Een mogelijk onderdeel van dit proces is de inachtneming van de gedetailleerde vereisten van de licentieverlener. BWT is in staat om u de juiste oplossingen te bieden voor zowel de proceswaterbranche (bijvoorbeeld koelingswater of voedingswater voor stoomboilers) als voor flesreinigings- en vulsystemen.

 

Zuiver water voor de mineraalwaterbranche
Er zijn erg strenge wettelijke bepalingen van kracht omtrent de mineraalwaterkwaliteit, hetgeen daarbij ook nog eens zo 'natuurlijk' mogelijk gehouden moet worden. Het aantal zuiveringsprocessen dat wettelijk gebruikt mag worden is dus erg beperkt. Dit heeft voornamelijk betrekking op het verwijderen van ijzer en mangaan, terwijl in sommige gevallen waterzwavelstof of andere elementen tot problemen kunnen leiden. BWT bezit een breed scala aan bewezen, deels gepatenteerde processen waarmee de gehalten aan vreemde stoffen in het water verlaagd kunnen worden.
Ook bieden wij geschikte oplossingen (zoals spoelwaterzuivering) op het gebied van proceswater (bijvoorbeeld de aandrijving van stoomboilers) voor fabrieken waar dranken gebotteld of flessen gereinigd worden.

 

BWT-watertechnologieën voor de drankenbranche: 

 • Membraantechnologieën 
 • Ionenuitwisseling 
 • Ozontechnologieën 
 • UV-technologieën 
 • Filtratietechnologieën 
 • MDA-processen 
 • Membraanelektrolyse