Drinkwater tekort dreigt

Drinkwatertekort bij forse economische groei

RIJSWIJK -

 

Als er geen maatregelen worden getroffen en zowel de economie als de bevolking harder groeit dan verwacht, kan in Nederland tekort aan drinkwater ontstaan. Dit meldt het RIVM maandag op basis van eigen berekeningen.

„Het is een taak van de provincies om te kijken naar nieuwe bronnen. In welke gebieden zit water dat geschikt is voor de productie van drinkwater. Dit betekent ook dat we ruimte vrij moeten houden voor nieuwe waterwinningen”, aldus een woordvoerster. In het ongunstigste scenario zou in 2040 een tekort ontstaan van 300 miljoen kubieke meter per jaar. Dat tekort komt overeen met een vijfde deel van de te verwachten productiecapaciteit over vijftien jaar.

Als de huidige ontwikkelingen zich doorzetten, heeft Nederland in de toekomst wel voldoende drinkwater. Het RIVM gaat daarbij uit van een gemiddelde economische groei en een beperkte stijging van de bevolkingsgroei.

Volgens het RIVM wordt de helft van het drinkwater uit het grondwater gehaald. „Een effectief milieubeleid gaat vervuild grondwater tegen. De ondergrond wordt niet alleen voor waterwinning gebruikt, maar bijvoorbeeld ook voor energie-opslag. Dat brengt risico's met zich mee voor de kwaliteit van het grondwater. Daarom is het belangrijk dat de overheid in kaart brengt wat waar ligt”, vertelt de woordvoerster.

Waterbesparing zoals het hergebruiken van water is een andere manier om een mogelijk dreigend drinkwatertekort tegen te gaan.

Het RIVM bracht drie toekomstscenario's voor de vraag naar drinkwater in 2040 in kaart. Bevolkingstoename, economische groei, de rol van de overheid en het milieubeleid spelen hierbij een belangrijke rol.

Ook BWT houdt zich met deze vraagstukken bezig; niet voor niets is onze slogan "For you and planet blue". BWT streeft ernaar het waterverbruik zo ver mogelijk terug te dringen door haar apparatuur zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Neemt u voor informatie contact op met een van onze medewerkers.

Met vriendelijke groet,

 

Team BWT